2017
Набуття суб’єктності
 
Упродовж часу герой еволюціонує і, як на мене, набуває ознак суб’єкта. Тому важливо вийти на таку платформу пошуку і дослідження, де були б враховані сутність і «художня механіка» цього еволюціонування, оскільки воно є предметним явищем і заслуговує на більш точні форми висловлення.
second_block_bg
У роботах художника присутні і певні гіперреалістичні, а точніше, тепер уже постмедійні елементи, де ілюзорність зображення і є «відображенням» ілюзорності зображуваного простору і місця в ньому людини. Важливою складовою творів Сидоренка є також присутність у них самого автора, у більшості полотен художник зображує самого себе, не боячись «розкритися» перед глядачем, показати свою вразливість. У цьому плані його твори можна розглядати як перформанс, в якому особисте і знеособлене наповнюється суб’єктивними авторськими інтонаціями. Галина Скляренко
third_block_first_bg
third_block_second_bg
Ми живемо в епоху прозорості, що викриває ілюзіїі переосмислює увесь культурне і ціннісне надбання. Розвінчано чергову прекрасну ілюзію — ілюзію свободи. Свобода переходить у розряд абстрактних ідей, яким не судилося збутися. Пошук необмежених можливостей свободи — завдання цього міфологічного Двійника. Віктор Сидоренко
fourth_block_bg
fifth_block_first
fifth_block_second
fifth_block_third

toggle_block_img
description_btn
Сполохи чорнозему
description_btn
Левітація
toggle_block_img