1995
Амнезія
Саме фотографія в моєму проекті Амнезія стає відправною точкою для живопису, прототипом зображення. Об’єктом художнього дослідження стає ледь відчутний відбиток, що живе в глибинах підсвідомого. Лише він один справжній і піддається «трансляції» (переведенню) в актуальне буття.
main
Саме фотографія в моєму проекті Амнезія стає відправною точкою для живопису, прототипом зображення. Об’єктом художнього дослідження стає ледь відчутний відбиток, що живе в глибинах підсвідомого. Лише він один справжній і піддається «трансляції» (переведенню) в актуальне буття.
second
second
third
Для Віктора Сидоренка характерна естетизація картинного простору, фактурно-текстурна гра з образом. Особливо це вияскравлюється у зумисному естетизмі фактурного кракелюру, який створює ефект сакралізації картинного простору, колірній гамі фрескового живопису та рецепції вже знакових для ХХ століття тем і сюжетів як символів часу (проекти: «Цитохронізми», «Амнезія», «Ритуальні танці»). Митець працює не просто з медіумами картини або об’єкта, а синтезує просторові відношення і світоглядні цінності. Іншими словами, мислити просторовими категоріями, а не лише чуттєвим сприйняттям експонованих об’єктів — притаманна риса сучасного мистецтва. Леся Смирна
slider slider
fourth_item fourth_item
fifth_block_img
fifth_block_img
fifth_block_img
slider slider slider
toggle_block_img
description_btn
Цитохронізми
description_btn
Об’єкти
toggle_block_img